Optimalisering processen verstrekking rolstoelen en hulpmiddelen Optimalisering processen verstrekking rolstoelen en hulpmiddelen Ontwikkeling en implementatie van verbeterprocessen. Inhoudelijk advies t.b.v. rolstoel - en hulpmiddelenverstrekking Wlz, Zvw en Wmo Inhoudelijk advies t.b.v. rolstoel - en hulpmiddelenverstrekking Wlz, Zvw en Wmo Zorgplan levert inhoudelijke kennis en ervaring! Materiële controle rolstoelen en hulpmiddelen Wlz Materiële controle rolstoelen en hulpmiddelen Wlz Praktijktoets en benchmark. Rolstoelpool Rolstoelpool Doelmatige (her)inzet van rolstoelen! ZorgInfo Verstrekkingen Portaal: de landelijke standaard ZorgInfo Verstrekkingen Portaal: de landelijke standaard Online indicatieportaal voor rolstoelen en hulpmiddelen in de Wlz. Gemeentegids Hulp en Ondersteuning Gemeentegids Hulp en Ondersteuning Online tool voor snel inzicht in het zorgaanbod van uw gemeente! Indicatiematrix Hulpmiddelen Indicatiematrix Hulpmiddelen Digitaal van probleem naar oplossing! E-learning: Wet- en regelgeving in de zorg E-learning: Wet- en regelgeving in de zorg De actuele wettelijke kaders voor iedereen die werkzaam is in de zorgsector. E-learning: Wet- en regelgeving m.b.t. rolstoelen en hulpmiddelen E-learning: Wet- en regelgeving m.b.t. rolstoelen en hulpmiddelen Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen! E-learning: Rolstoelen en hulpmiddelen in de langdurige zorg E-learning: Rolstoelen en hulpmiddelen in de langdurige zorg Welke hulpmiddelen vind je in de langdurige zorg en hoe worden deze bekostigd? E-learning: Werkwijze inzet rolstoelen en hulpmiddelen Wlz E-learning: Werkwijze inzet rolstoelen en hulpmiddelen Wlz Proces, werkwijze en verantwoordelijkheden uitgelegd! E-learning Functiegerichte aanspraak hulpmiddelenzorg E-learning Functiegerichte aanspraak hulpmiddelenzorg Inzicht in functiegericht voorschrijven aan de hand van praktijkvoorbeelden. E-learning: Veilig omgaan met privacygevoelige informatie E-learning: Veilig omgaan met privacygevoelige informatie Voorkom datalekken en gegevensverlies met deze interactieve cursus Training: Bespaar tijd, gebruik alle ZorgInfo functionaliteit Training: Bespaar tijd, gebruik alle ZorgInfo functionaliteit Help cliënten snel en efficiënt aan een adequaat hulpmiddel met ZorgInfo. Training: Wet en Regelgeving Wlz, Wmo en Zvw Training: Wet en Regelgeving Wlz, Wmo en Zvw Vertaling wet en regelgeving naar praktijk. Interactief! Training: Proces verstrekking rolstoelen en hulpmiddelen Wlz Training: Proces verstrekking rolstoelen en hulpmiddelen Wlz Hoe vraag je een rolstoel of hulpmiddel aan? Achter de knoppen! Training: Communicatie Training: Communicatie Hoe benader je de klant? Hoe straal je uit wat je wilt bereiken? Communicatie! Functiegerichte aanspraak hulpmiddelenzorg Functiegerichte aanspraak hulpmiddelenzorg Van zorgvraag naar hulpmiddel!